Algemene voorwaarden Prijsvraag WNF en Droomplekken.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Prijsvraag die wordt georganiseerd door de reiswebsite Droomplekken.nl in samenwerking met WNF. Door deelname aan de Prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Droomplekken.nl en WNF. Ook partners van familieleden en medewerkers van Droomplekken.nl en WNF zijn uitgesloten van deelname.

2. De looptijd van de Prijsvraag is t/m 14 januari 2018.

3. De volgende tien (10) prijzen zijn te winnen:
1 x 1 x Een safari voor 2 personen naar de Grote Vijf van Nederland met WNF en Staatsbosbeheer
1x Encyclopedie Dieren van de Wereld
8x Prachtige fotoboeken van WNF (o.a. Apen in de Wildernis, Olifanten, Oceanen, Amazone, De Wolf)

4. De Prijsvraag is geldig voor deelnemers uit Nederland en België.

6. De tien (10) winnaars krijgen op 15 januari 2018 via e-mail bericht dat hij/zij gewonnen hebben. Ook wordt de uitslag op de Facebookpagina van Droomplekken.nl bekend gemaakt.

7. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

8. Elke prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

9. Droomplekken.nl zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem/haar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

10. Droomplekken.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de Prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat Droomplekken.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Prijsvraag, zal door Droomplekken.nl op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

11. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Prijsvraag kunnen worden gestuurd naar info@droomplekken.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp van de email altijd de naam van de Prijsvraag. Droomplekken.nl zal zo spoedig mogelijk reageren.