Privacy Beleid

Droomplekken.nl is verantwoordelijk voor het volgen en voldoen aan de principes van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast respecteren wij de privacy van onze bezoekers en gebruikers van de website www.droomplekken.nl.

In deze privacy verklaring vertellen wij welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verkrijgen, voor welke doelen, wat je rechten als bezoeker en/of gebruiker van de Website zijn en hoe je deze kunt inroepen. Bezoek en/of gebruik van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze privacy verklaring.

Alle gegevens die via Droomplekken.nl worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld. De opslag en doorgifte daarvan via het internet is beveiligd.

De aan Droomplekken.nl verstrekte informatie door bezoekers van de website wordt niet verkocht aan derden. In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk aan bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.

Verzamelde persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum. Op Droomplekken.nl worden deze gegevens alleen actief verstrekt door onze gebruikers in het geval ze een profiel aanmaken.

Wanneer je een profiel wilt aanmaken vragen we de volgende persoonsgegevens: e-mail adres, voornaam en achternaam. Zonder deze gegevens kun je geen profiel aanmaken en je Bucket List bewaren.

Op je profiel kun je je gegevens aanvullen met een foto, locatie, Deze gegevens zijn niet verplicht om op te geven.

Je kunt je te allen tijde je gegevens aanpassen of je gehele profiel verwijderen. Indien je je profiel wilt verwijderen kun je een e-mail sturen naar info@droomplekken.nl

De redactie zorgt er voor dat je profiel en alle gekoppelde inhoud onherroepelijk uit het systeem worden verwijderd.

Je profiel staat standaard als ‘publiek’ aangegeven; dit betekent dat andere bezoekers jouw profiel kunnen bekijken. Je kunt te allen tijde de ‘publiek’ status van je profiel aanpassen in ‘niet publiek’ door deze status aan te vinken op je eigen profiel pagina.

Indien je profiel ‘niet publiek’ is, kunnen bezoekers alleen je naam, foto, locatie, lid sinds, het aantal landen dat je hebt bezocht en het aantal Bucket List items dat je op je eigen Bucket List hebt staan, zien.

Alle door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt:

 • als extra informatie voor andere bezoekers van de website
 • om markt onderzoek uit te voeren (bijv. enquête)
 • om digitale nieuwsbrieven te versturen
 • om je te laten deelnemen aan een win-actie
 • om gericht inhoud en gegevens van de website te tonen of te sturen (bijv. e-mail) waarvan Droomplekken.nl vermoed op basis van gegevens dat het interessant en relevant kan zijn
 • om gericht service berichten te sturen over je gebruik van de website.

Andere gegevens

Droomplekken.nl registreert een aantal andere gegevens zodra je de website bezoekt. Dit gebeurt via de statistieken software van Google: Google Analytics. Automatisch wordt er op anonieme wijze vast gelegd:

 • Welke browser een bezoeker gebruikt
 • Het land waar een bezoeker vandaan komt
 • Het tijdstip dat een bezoeker de website bezoekt
 • Alle pagina’s die een bezoeker bezoekt

Deze geanonimiseerde gegevens gebruiken wij om het gebruik van Droomplekken.nl te evalueren en waar nodig te verbeteren. Ook kunnen wij deze geanonimiseerde gegevens delen met derden. Denk aan het aantal gemiddeld aantal bezoekers per maand, het aantal bezoekers dat met een bepaalde zoekterm zoekt of het aantal profielen dat een specifieke Bucket List item op zijn/haar Bucket List heeft staan. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen nooit specifieke personen en hun gegevens identificeren.

Droomplekken.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Ook verwijderen we persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde doeleinden.

Links naar andere websites

Droomplekken.nl verwijst geregeld naar websites van derde partijen. Droomplekken.nl kan niet in staan voor noch aansprakelijk gesteld worden voor:

 • de geplaatste inhoud en gegevens op deze websites
 • de geschiktheid van deze websites voor het doel waarvoor je als bezoeker de inhoud en gegevens wilt raadplegen
 • de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens

Cookies

Droomplekken.nl maakt gebruik van Cookies. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Droomplekken.nl zal ook nooit informatie van bezoekers verkopen aan derden. Lees er meer over in ons cookie beleid.

Beveiliging

Droomplekken.nl heeft alle nodige maatregelen getroffen om alle persoonsgegevens die we verzamelen te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik.

Wijzigingen

Droomplekken.nl behoudt zich het recht voor het Privacy Beleid te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Controleer daarom het Privacy beleid regelmatig.

Disclaimer

Wij streven er naar dat de gegevens en inhoud op de website zo accuraat en actueel mogelijk is. Helaas kunnen we niet garanderen dat de inhoud en gegevens op de website volledig, juist en voortdurend actueel zijn.

 • Reisverhalen
  De inhoud en gegevens van een reisverhaal op de website is een persoonlijke weergave van de ervaringen van de auteur(s).
 • Bucket List Tips & Nieuwsartikelen
  De inhoud en gegevens van een Bucket List item op de website worden met veel zorgvuldig samengesteld door de redactie. Helaas kunnen we niet garanderen dat de inhoud en gegevens op de website volledig, juist en actueel zijn.
 • Facebook comments
  De meningen en/of beweringen geplaatst via Facebook comments zijn uitingen van de persoon die deze uiting plaatst en niet noodzakelijkerwijs die van de webmaster, internet provider of Droomplekken.nl. Droomplekken.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en de mogelijke directe of indirecte geleden schade die hieruit voortvloeit.
 • Multimedia inhoud en gegevens
  Alle multimedia inhoud en gegevens zijn geproduceerd door Droomplekken.nl, mits nadrukkelijk staat vermeld dat dit het geval is.

Droomplekken.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het raadplegen van of door het gebruik maken van de website, of de (on)bereikbaarheid van de website.

Tevens kan Droomplekken.nl er niet voor instaan dat de op de website geplaatste inhoud en gegevens geschikt is voor het doel waarvoor je als bezoeker van de website de inhoud en gegevens raadpleegt.

Droomplekken.nl houdt zich het recht voor om geregeld, en indien nodig met onmiddellijke ingang, de gegevens en inhoud van de website aan te vullen en aan te passen, zonder enige kennisgeving.

Droomplekken.nl biedt alle informatie, producten en diensten aan in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Droomplekken.nl garandeert noch ondersteunt enige product of dienst genoemd op de website, noch staan we garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en diensten gedane bewering. Wij raden je altijd aan om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de verkregen informatie.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over ons Privacy beleid, kun je doorgeven via info@droomplekken.nl