Privacy Verklaring

De definities die in deze privacyverklaring worden gebruikt zijn gelijk aan de definities zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Droomplekken.nl.

Website is verantwoordelijk voor het volgen en voldoen aan de principes van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van onze Gebruikers van de Website.

In deze Privacy Verklaring vertellen wij welke gegevens verwerken, voor welke doelen en met welke grondslagen, wat je rechten als Gebruiker zijn en hoe je deze kunt inroepen. Bezoek en/of gebruik van deze Website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze privacyverklaring.

Alle gegevens die via Website worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld. De opslag en doorgifte daarvan via het internet is beveiligd.

De aan Website verstrekte informatie door Gebruikers wordt niet verkocht aan derden. Alleen wanneer dit wettelijk verplicht is kunnen wij, zonder je toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk aan bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.

Verzamelde persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel natuurlijk persoon, zoals een e-mailadres, voor- en achternaam. Op Website worden deze gegevens alleen actief verstrekt door onze Gebruikers (toestemming) in het geval ze zich op de Website registeren of Bijdragen met Website delen. Website slaat deze gegevens op in het content managementsysteem Prepr. Zonder deze gegevens kun je geen profiel aanmaken en geen items in je Bucket List bewaren. Daarnaast houdt Website bij wanneer je je profiel hebt aangemaakt, hoeveel landen je hebt bezocht en welke Bucket List tips op jouw lijst staan.

Je kunt je te allen tijde je gegevens aanpassen of je gehele profiel verwijderen. Indien je je profiel wilt verwijderen kun je inloggen en op je profiel pagina op de knop ‘profiel verwijderen’ drukken. Jouw profiel en alle gekoppelde inhoud wordt daarmee onherroepelijk uit het systeem verwijderd.

Alle door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt:

 • om marktonderzoek uit te voeren (bijv. enquêtes);
 • om digitale nieuwsbrieven te versturen (mits je je daarvoor hebt ingeschreven);
 • om je te laten deelnemen aan een win-actie;
 • om gericht inhoud en gegevens van de Website te tonen of te sturen (bijv. e-mail); waarvan Website vermoed op basis van gegevens dat het interessant en relevant voor jou kan zijn mits je je daarvoor hebt ingeschreven;
 • om gericht service berichten te sturen over je gebruik van de Website.

Andere gegevens

Website registreert een aantal andere gegevens zodra je de Website bezoekt. Dit gebeurt via de statistieken software van Google: Google Analytics en het content managementsysteem: Prepr. Automatisch wordt er op anonieme wijze via Google Analytics vast gelegd:

 • welke browser een Gebruiker gebruikt;
 • het land waar een Gebruiker vandaan komt;
 • het tijdstip dat een Gebruiker de Website bezoekt;
 • alle pagina’s die een Gebruiker bezoekt.

Automatisch wordt er via Prepr vast gelegd:

 • het Internet Protocol (IP) adres van de computer;
 • welke browser een Gebruiker gebruikt;
 • de pagina waar een Gebruiker vandaan komt;
 • het tijdstip dat een Gebruiker de Website bezoekt;
 • alle pagina’s die een Gebruiker bezoekt.

Deze gegevens worden versleuteld zodat deze jou als Gebruiker niet meer direct identificeren (gepseudonimiseerd). Deze gepseudonimiseerde gegevens gebruiken wij grond ons gerechtvaardigd belang om het gebruik van Website te evalueren en waar nodig te verbeteren. Ook kunnen wij deze gepseudonimiseerde gegevens delen met derden. Denk aan het aantal gemiddeld aantal bezoekers per maand, het aantal bezoekers dat met een bepaalde zoekterm zoekt of het aantal profielen dat een specifieke Bucket List item op zijn/haar Bucket List heeft staan.

Website bewaart jouw persoonsgegevens zolang jouw Profiel actief is. Indien je jouw Profiel laat verwijderen, worden jouw persoonsgegevens direct en onherroepelijk verwijderd. Ook verwijderen we persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde doeleinden.

Zoals in het overzicht van gebruikte cookies onder ‘vervaltermijn’ aangegeven, blijven alle cookies voor een beperkte termijn op jouw computer of mobiele telefoon opgeslagen. Na de vervaltermijn wordt de informatie ververst en wordt de cookie automatisch verwijderd.

Als je geen Profiel hebt maar ons benadert via of noemt op sociale media of contact met ons opneemt dan worden deze gegevens twee jaar bewaard.

In andere gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren zo lang dat nodig is voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacy Verklaring en het Cookie Beleid en voor het naleven van (lokale) wet- en regelgeving. Daarna verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Als wij na de bewaartermijn de gegevens nog willen gebruiken, bijvoorbeeld voor analyses, dan maken wij jouw gegevens anoniem.

Links naar andere websites

Website verwijst geregeld naar websites van derde partijen. Website kan niet in staan voor noch aansprakelijk gesteld worden voor:

 • de geplaatste inhoud en gegevens op deze websites;
 • de geschiktheid van deze websites voor het doel waarvoor je als bezoeker de inhoud en gegevens wilt raadplegen;
 • de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens.

De Privacy Verklaring en het Cookie Beleid van Website is niet van toepassing op de websites van derden waar wij naar toe linken en Website aanvaart geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het privacy beleid en/of cookie beleid van deze externe websites.

Advertenties via Mediavine Programmatic Advertising (ver 1.1)

Website werkt samen met Mediavine om op interesses gebaseerde advertenties van derden te beheren die op de website verschijnen. Mediavine toont inhoud en advertenties wanneer je de website bezoekt, waarbij mogelijk gebruik wordt gemaakt van cookies van eerste en derde partijen. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar jouw computer of mobiele apparaat (in dit beleid een “apparaat” genoemd) wordt verzonden, zodat een website bepaalde informatie over uw browse-activiteit op de website kan onthouden.

First party cookies worden aangemaakt door de website die je bezoekt. Een cookie van derden wordt vaak gebruikt bij gedragsreclame en analyses en wordt aangemaakt door een ander domein dan de website die je bezoekt. Cookies, tags, pixels, beacons en andere soortgelijke technologieën van derden (gezamenlijk “Tags”) kunnen op de Website worden geplaatst om de interactie met advertentie-inhoud te monitoren en advertenties te richten en te optimaliseren. Elke internetbrowser heeft functionaliteit zodat je zowel cookies van eerste als derde partijen kunt blokkeren en de cache van je browser kunt wissen. De "help"-functie van de menubalk van de meeste browsers zal je vertellen hoe je kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe je meldingen over nieuwe cookies kunt ontvangen, hoe je bestaande cookies kunt uitschakelen en hoe je de cache van je browser kunt wissen. Voor meer informatie over cookies en hoe je deze kunt uitschakelen, kun je de informatie raadplegen op Alles over cookies.

Zonder cookies kun je mogelijk niet optimaal profiteren van de inhoud en functies van de website. Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies niet betekent dat je geen advertenties meer te zien krijgt wanneer je onze site bezoekt. Als je je afmeldt, ziet je nog steeds niet-gepersonaliseerde advertenties op de Website.

Website verzamelt de volgende gegevens met behulp van een cookie bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties:

 • IP-adres
 • Type besturingssysteem
 • Versie van besturingssysteem
 • Apparaat type
 • Taal van de website
 • Type webbrowser
 • E-mail (in gehashte vorm)

Mediavine Partners (de hieronder genoemde bedrijven waarmee Mediavine gegevens deelt) kunnen deze gegevens ook gebruiken om te linken naar andere eindgebruikersinformatie die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte advertenties te leveren. Mediavine Partners kunnen ook afzonderlijk gegevens verzamelen over eindgebruikers uit andere bronnen, zoals advertentie-ID's of pixels, en die gegevens koppelen aan gegevens verzameld bij Mediavine-uitgevers om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden in je online ervaring, inclusief apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaat informatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine Partners kunnen ook unieke ID's aanmaken om doelgroep segmenten te creëren, die worden gebruikt om gerichte advertenties aan te bieden.

Als je meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten wat je keuzes zijn om je aan of af te melden voor deze gegevensverzameling, ga dan naar National Advertising Initiative afmeldingspagina. Je kunt ook de Digital Advertising Alliance-website en Network Advertising Initiative-website voor meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren. Je kunt de AppChoices-app downloaden via de AppChoices-app van Digital Advertising Alliance om je af te melden in verband met mobiele apps, of gebruik de platformbediening op je mobiele apparaat om je af te melden.

Voor specifieke informatie over Mediavine Partners, de gegevens die zij verzamelen en hun gegevensverzameling en privacybeleid, ga je naar Mediavine Partners.

Derden

Als Website voor het verlenen van haar diensten derden inschakelt om bijvoorbeeld te helpen met IT- werkzaamheden of marketing dan deelt Website alleen jouw gegevens als dit noodzakelijk is voor deze diensten.

Als deze partijen ook persoonsgegevens verwerken dan verstrekt Website alleen de gegevens aan partijen die er ook voor instaan persoonsgegevens volgens de AVG of soortgelijke maatregelen te verwerken. In dit geval sluit Website met deze partijen een verwerkingsovereenkomst die onder meer de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens door deze partij regelt. Als deze partij zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt sluit Website met deze partijen een overeenkomst met de door de Europese Commissie goedgekeurde bepaling.

Cookies

Website maakt gebruik van cookies. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Website zal ook nooit informatie van bezoekers verkopen aan derden. Lees er meer over in ons Cookie beleid.

Beveiliging

Website heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo voorzien we onze website regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en is de internetverbinding beveiligd met een SSL-certificaat (te zien door https:// en het slotje dat in jouw internetbrowser).

Daarnaast krijgen de medewerkers van Website alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van hun taken en zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

De partijen, zoals hiervoor aangegeven, zullen ook alleen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van hun taken en de verwerking mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met onze instructies.

Wijzigingen

Website behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Controleer daarom het Privacy Verklaring regelmatig als Website over jouw e-mailadres beschikt dan zal zij je van de wijzigingen op de hoogte brengen.

Disclaimer

Wij streven ernaar dat de gegevens en inhoud op de Website zo accuraat en actueel mogelijk is. Helaas kunnen we niet garanderen dat de inhoud en gegevens op de Website volledig, juist en voortdurend actueel zijn.

Reisverhalen

De inhoud en gegevens van een reisverhaal op de Website is een persoonlijke weergave van de ervaringen van de auteur(s).

Bucket List Tips & Nieuwsartikelen

De inhoud en gegevens van een Bucket List item op de Website worden met veel zorgvuldig samengesteld door de redactie. Helaas kunnen we niet garanderen dat de inhoud en gegevens op de Website volledig, juist en actueel zijn.

Gebruikers Bijdragen

De Bijdragen van Gebruikers zijn uitingen van de persoon die deze uiting plaatst en niet noodzakelijkerwijs die van de webmaster, internet provider of Website. Website kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en de mogelijke directe of indirecte geleden schade die hieruit voortvloeit.

Multimedia inhoud en gegevens

Alle multimedia inhoud en gegevens zijn geproduceerd door Website, mits nadrukkelijk staat vermeld dat dit niet het geval is.

Reisaanbod
De inhoud en gegevens van het Reisaanbod worden door desbetreffende commerciële partijen aangeleverd en kan veranderen zonder dat Website geïnformeerd is. Website kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het raadplegen van of door het gebruik maken van de Website, of de (on)bereikbaarheid van de Website.

Tevens kan Website er niet voor instaan dat de op de Website geplaatste inhoud en gegevens geschikt is voor het doel waarvoor je als Gebruiker van de Website de inhoud en gegevens raadpleegt.

Website houdt zich het recht voor om geregeld, en indien nodig met onmiddellijke ingang, de gegevens en inhoud van de Website aan te vullen en aan te passen, zonder enige kennisgeving.

Website biedt alle informatie, producten en diensten aan in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Website garandeert noch ondersteunt enige product of dienst genoemd op de Website, noch staan we garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en diensten gedane bewering. Wij raden je altijd aan om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de verkregen informatie.

Rechten

Je hebt het recht om jouw volledige persoonsgegevens zoals geregistreerd door Website in te zien en aan te laten passen wanneer deze incorrect of incompleet zijn. De gegevens in jouw profiel kun je zelf aanpassen. Verder heb je onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Website en het recht om Website te vragen om jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan derde partijen te verstrekken.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor andere directe marketing doeleinden en niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Daarnaast kan je vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Website, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Website.

Vragen?

Vragen of opmerkingen of om je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te oefenen, kun je contact opnemen met:
Droomplekken.nl
Cornelis Mertenssstraat 7

3553JMUtrecht
[email protected]