Sinds september 2006 zijn in het Tribute Center foto’s van de slachtoffers te zien, als ook brokstukken van de gekaapte vliegtuigen.

Meer informatie: www.911memorial.org