Doejong

Bijzondere bewoner van de zee

De doejong, of Indische zeekoe, is zeldzaam, maar wordt wel af en toe gespot door duikers en snorkelaars. Mede daarom staat het dier hoog op het lijstje van hen, al moet je wat geluk hebben.

De Indische zeekoe of doejong is een bijzondere bewoner van de Rode Zee, de Indische Oceaan en de westelijke Grote Oceaan. Dit dier wordt zo’n 2,5 tot bijna 3,5 meter groot. Wat veel groter is dan veel mensen denken. De Indische zeekoe is een van de soorten zeekoeien die leven op onze aarde.

Familie van de zeekoe

Deze dieren staan zwaar onder druk. Met name door overbevissing, soms komen ze in de netten van vissers terecht. Maar ze hebben vooral veel last van het verdwijnen van hun favoriete maaltijd; velden met zeegras. Al worden er op diverse plekken ook weer zeegras aangeplant. Zodat de dieren beter kunnen overleven.

De Engelse naam is dugong, terwijl de Latijnse naam dugong dugon is. De naam komt van het Maleise duyung, wat zeemeermin betekent. Het is wel een passende naam voor dit dier vind ik. Ze hebben iets magisch door hun trage voortbewegen en hun guitige uiterlijk. Een zeekoe in het wild zien is iets dat je niet snel zult vergeten.

Doejongs zitten in de verdrukking

Hij is familie van de zeekoe, die bekend is uit Amerika en Midden-Amerika. Maar ook van de Amazonelamantijn, die in Zuid-Amerika leeft. En de West-Afrikaanse lamantijn, die langs de westelijke kusten van Afrika wordt gespot. Al nemen bij allen de aantallen af.

Beste plekken om een doejong te zien