Pont du Gard laat zien hoe vernuftig de Romeinen waren in het transporteren van water. Het aquaduct is 49 meter hoog en bestaat uit 3 niveaus. Tot ongeveer de 3e eeuw na Chr. voorzag het aquaduct de badhuizen, bronnen en fonteinen in de nabije omgeving van water.

Meer informatie: http://pontdugard.com

Romeinen